Вітання ректора

Рожко Микола Михайлович

ректор Івано-Франківського національного медичного університету, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор

Для активного втілення в життя реформи практичної охорони здоров'я і медичної освіти та з метою раціональної імплементації основних принципів реформування галузі необхідні знання й упровадження в практику основних досягнень сучасної медицини, новітніх інноваційних технологій діагностики й лікування, постійний професійний розвиток кожного медичного та науково-педагогічного працівника на основі індивідуальної освітньої траєкторії. Особливої уваги натепер вимагає біобезпека й спрямовання системи громадського здоров'я на профілактику хвороб та промоцію здоров'я через організовані зусилля усього суспільства. До того ж в умовах пандемії Covid-19 відкрилися недосконалі ланки системи громадського здоров'я і нагальна потреба їх удосконалення.

У вирішенні всіх цих важливих і складних завдань надзвичайно великою є роль науковців, які покликані дати підґрунтя для програм громадського здоров'я, ознайомити медичну громадськість зі світовими досягненнями, на основі результатів досліджень виділити найбільш важливі ланки медицини, на які слід спрямувати зусилля лікарів, викладачів медицини, організаторів охорони здоров'я і вищих навчальних медичних закладів України. Галицька наукова медична школа разом зі всією українською медичною спільнотою докладає всіх можливих зусиль для реформування та належної розбудови національної медичної галузі. В університеті активно працюють потужні наукові школи: терапії, стоматології, ендокринології, хірургії, акушерства та гінекології, неврології та психіатрії, інфекційних хвороб та епідеміології, фармакології та клінічної фармакології, педіатрії, фундаментальних дисциплін та організації охорони здоров'я, науковці яких є членами численних всеукраїнських і міжнародних наукових товариств й асоціацій. На заснований в роковини пошанування 75-річного юбілею Івано-Франківського Національного Медичного Університету науково-практичний медичний журнал «ТЕРАПЕВТИКА імені професора М.М. Бережницького» покладаються важливі науково-освітні завдання щодо розбудови національної медичної галузі та популяризації Галицької науково-медичної школи.

Надіюсь, що журнал стане тією платформою, на якій будуть обговорюватися нагальні проблеми медицини, медичної освіти і організації охорони здоров'я, будуть представлені наукові досягнення, найновіші клінічні настанови і протоколи ведення пацієнтів в галузі внутрішньої медицини і стоматології, міждисциплінарні питання, наукові роботи здобувачів ступеня доктора філософії і студентів, питання організації та історії медицини. Плануємо, активно залучати до нашого науково-видавничого проєкту зарубіжних фахівців, молодь, студентів.

Вітаю усіх із виходом у світ нового науково-практичного видання!

Успіхів усім і нових звершень!