Про журнал

Щоквартальний науково-практичний  

медичний часопис
«
Терапевтика»

ISSN 2786-5878 (Online), 2709-7404 (Print)

Заснований Івано-Франківським національним медичним університетом та ТОВ «Видавничий дім Медкнига» 2020 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №24479-14419Р від 06.07.2020 року

Програмні цілі: аналіз актуальних проблем і розповсюдження нових наукових даних, підвищення кваліфікації фахівців та сприяння прогресу наукової думки в царині медичної терапевтичної та стоматологічної галузі шляхом публікації статей із результатами оригінальних досліджень, оглядів літератури та клінічних випадків, щодо сприяння ефективності терапевтичної допомоги населенню.

Сфера застосування і предметні галузі:
1. Внутрішня медицинина, діагностика.
2. Терапія й профілактика стоматологічної патології.

Рубрики журналу
1. Стоматологія
2. Внутрішня медицина
3. Супутня і поєднана патології
4. Міждисциплінарна курація
5. Дослідження молодих вчених
6. Організація та історія медичної галузі
7. Наука практичній медицині

Мова видання: українська, англійська, російська.

Категорія читачів: науковці, лікарі, фахівці з внутрішньої медицини, біології, лікарі суміжних спеціальностей, стоматологи, викладачі та студенти вищих медичних навчальних закладів.

Редакційна колегія журналу «Терапевтика» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Всі статті, що надходять до Редакційної колегії, в обов’язковому порядку проходять подвійне «сліпе» рецензування та перевірку на плагіат. Журнал надає користувачам гарантії відповідно до зазначених зобов’язань.

Адреса редакції: Івано-Франківський національний медичний університет, вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

Тел. редакції: +38 (0342) 53-32-95

Е-mail редакції: ifnmu@ifnmu.edu.ua

__________________________________________________________________________

Заснування журналу в 75-роковини Івано-Франківського Національного Медичного Університету присвячено світлій пам'яті визначного представника Прикарпатської медичної школи, засновника кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету університету професора-інтерніста Мирослава Миколайовича Бережницького.

Квартальник інформує лікарів і науковців про перспективи, досягнення й досвід у царині діагностики, терапевтики й профілактики внутрішньої та стоматологічної патологій.

  • Всебічне висвітлення актуальних проблем поєднання та взаємовпливу цих напрямків.
  • Журнал публікує результати оригінальних досліджень, практичні матеріали для фахівців, клінічні випадки закордонних колег, оглядові статті щодо актуальних проблем внутрішньої медицини й стоматології, рецензії, історичні розвідки тощо
  • Особливого значення надавається публікаціям кращих науково-дослідних робіт, виконаних сподвижниками Студентських Наукових Товариств медичних вузів України