Головний редактор

Головний редактор

Вірстюк Н.Г.

д.мед.н., професор, лікар вищої категорії, член Європейської асоціації з вивчення печінки https://orcid.org/0000-0002-7495-8882

З 2020 року головним редактором журналу Терапевтика обрано Вірстюк Наталію Григорівну, д.мед.наук, завідувачку кафедри фармакології та внутрішньої медицини №3 ім. проф. М.М. Бережницького ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет".

Вірстюк Н.Г. є автором понад 500 наукових праць, серед яких Національний підручник, навчальні посібники, монографії, інформаційні листи, методичні рекомендації, 24 патенти на винаходи та корисні моделі.

Вірстюк Н.Г. велику увагу приділяє вихованню молоді, була науковим керівником студентського наукового товариства і асоціації молодих вчених Івано-Франківського національного медичного університету. Вірстюк Н.Г. є науковим керівником науково-дослідних робіт, кандидатських і докторських дисертацій.

Нагороджена почесними дипломами міністерства освіти і науки України та академії педагогічних наук України за особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного процесу і за активну науково-методичну діяльність по удосконаленню процесу навчання і виховання (2010).

У 2010-2014 роки очолювала кафедру дерматології та венерології ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет".


Заступник головного редактора

Дземан М.І.

лікар-терапевт вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент https://orcid.org/0000-0001-9152-1618

Випускник Івано-Франківського державного медичного інституту 1982 року.

Професійний шлях на медичній ниві розпочав із посади медичного брата відділеня функціональної діагностики та фельдшера-лаборанта приймального покою другої міської клінічної лікарні м. Івано-Франківська (1978-1981).

Науково-педагогічний шлях розпочав із посади наукового співробітника науково-тематичного відділу Київського медичного інституту в Тимчосовому науковому колективі "Відгук" (1988-1991). В цей час була виконана кандидатська дисертація на тему: "Низькоінтенсивне електромагнітне випромінювання в лікуванні бронхообструктивних захворювань легень". З 1992 року асистент кафедри госпітальної терапії №2 Київського медичного інституту, 2001-2010 роки доцент тієї ж кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

З 2010 року науковий співробітник ПП "Лабораторія Ербіс" НВЦ "Ербіс".

Автор та співавтор більше 300 наукових праць (в тому числі 8 монографій, 2 навчальних посібників, 10 винаходів) та 5 раціоналізаторських пропозицій.