Про журнал

Квартальний науково-практичний часопис
Терапевтика | Terapevtyka
імені професора М.М. Бережницького

Періодичність виходів – 4 рази на рік
Наклад – 8200 прим.
Базовий обсяг – 96 стор.; формат – А4.
Мова – українська, російська, англійська.
Передплатний індекс - 76464.


ЗАСНОВНИКИ
Івано-Франківський національний медичний університет
Видавничий дім «МЕДКНИГА»

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ №24479-14419Р від 06.07.2020 року

Головний редактор - Вірстюк Наталія Григорівна, д.м.н., завідувачка кафедри фармакології та внутрішньої медицини №3 імені професора М.М. Бережницького, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Заснування журналу в 75-роковини Івано-Франківського Національного Медичного Університету присвячено світлій пам'яті визначного представника Прикарпатської медичної школи, засновника кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету університету професора-інтерніста Мирослава Миколайовича Бережницького.

  • Квартальник інформує лікарів і науковців про перспективи, досягнення й досвід у царині діагностики, терапевтики й профілактики внутрішньої та стоматологічної патологій.
  • Всебічне висвітлення актуальних проблем поєднання та взаємовпливу цих напрямків.
  • Журнал публікує результати оригінальних досліджень, практичні матеріали для фахівців, клінічні випадки закордонних колег, оглядові статті щодо актуальних проблем внутрішньої медицини й стоматології, рецензії, історичні розвідки тощо
  • Особливого значення надавається публікаціям кращих науково-дослідних робіт, виконаних сподвижниками Студентських Наукових Товариств медичних вузів України