Редакційний штат

Робота редакційної колегії орієнтована на норми та принципи International Committee of Medical Journal Editors

Голова редакційної колегії: Рожко М.М., Івано-Франківський національний медичний університет, ректор університету, д.мед.н., професор кафедри стоматології післядипломної освіти (Івано-Франківськ, Україна), ORCID

Головні співредактори журналу «Терапевтика» — Бульда Володимир ІІванович, д.м.н., професор, завідувач
кафедри фармакології та внутрішньої медицини № 3 імені професора М.М. Бережницького, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Скрипник Надія Василівна, д.м.н., професор, завідувач кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету 
Заступник головного редактора: Дземан М.І., лікар-терапевт вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент (м. Київ, Україна)
Відповідальний секретар: Дземан Н.А. (м. Київ)

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Ерстенюк Г.М., Івано-Франківський національний медичний університет, перша проректорка університету, д.біол.н., професорка кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О.Бабенка (м. Івано-Франківськ, Україна), ORCID
Вакалюк І.П., Івано-Франківський національний медичний університет, проректор з наукової роботи, д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства (м. Івано-Франківськ, Україна), ORCID
Купновицька І.Г., Івано-Франківський національний медичний університет, доцент кафедри неврології та нейрохірургії, к.мед.н., доцент (м. Івано-Франківськ, Україна) (м. Івано-Франківськ, Україна), ORCID
Мойсеєнко В.О., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 (м. Київ), Доктор медичних наук, професор, ORCID
Міщук В.Г. (м. Івано-Франківськ)
Ожоган З.Р., Івано-Франківський національний медичний університет, завідувач кафедри ортопедичної стоматології, д.мед.н., професор (м. Івано-Франківськ, Україна), ORCID
Середюк Н.М., Івано-Франківський національний медичний університет, в.о. завідувача кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства, д.мед.н., професор (м. Івано-Франківськ, Україна), ORCID
Скрипник І.М., Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра ендокринології (м. Івано-Франківськ), доктор медичних наук, професор
Jan Szczegielniak (м. Ополе, Польща)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Дмитришин Т.М., Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра стоматології післядипломної освіти (м. Івано-Франківськ), доктор медичних наук, професор, ORCID
Жураківська О.Я., Івано-Франківський національний медичний університет, професор кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії, д.мед.н., професорка (м. Івано-Франківськ, Україна), ORCID
Чернюк Н.В., Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М. Нейка (м. Івано-Франківськ), доктор медичних наук, професор, ORCID
Семотюк М.М. (м. Івано-Франківськ)
Скрипник Н.В. (м. Івано-Франківськ)
Катеринчук І.П. (м. Полтава)
Колеснікова О.В., Державна установа «Національний Інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України», заступник директора з наукової роботи (м. Харків), доктор медичних наук, професор, ORCID
Князькова І.І. (м. Харків)
Скрипник І.М., Полтавський державний медичний університет, д.мед.н., професор (м. Полтава, Україна)
Петрушанко Т.О. (м. Полтава)
Чекалина Н.І. (м. Полтава)
Антоненко М.Ю. (м. Київ)
Бульда В.І. (м. Київ)
Брацюнь О.П. (м. Київ)
Біденко Н.В., Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань (м. Київ), доктор медичних наук, професор, ORCID
Влас О.П. (м. Київ)