Редакційний штат

Робота редакційної колегії орієнтована на норми та принципи International Committee of Medical Journal Editors

Голова редакційної колегії: Рожко М.М. (м. Івано-Франківськ)
Головний редактор: Вірстюк Н.Г. (м. Івано-Франківськ)
Заступники головного редактора: Дземан М.І. (м. Київ)
Відповідальний секретар: Дземан Н.А. (м. Київ)

Редакційна колегія
Дмитришин Т.М. (м. Івано-Франківськ)
Жураківська О.Я. (м. ІваноФранківськ)
Чернюк Н.В. (м. Івано-Франківськ)
Семотюк М.М. (м. Івано-Франківськ)
Скрипник Н.В. (м. Івано-Франківськ)
Катеринчук І.П. (м. Полтава)
Колеснікова О.В. (м. Харків)
Князькова І.І. (м. Харків)
Скрипник І.М. (м. Полтава)
Петрушанко Т.О. (м. Полтава)
Чекалина Н.І. (м. Полтава)
Антоненко М.Ю. (м. Київ)
Бульда В.І. (м. Київ)
Брацюнь О.П. (м. Київ)
Біденко Н.В. (м. Київ)
Влас О.П. (м. Київ)

Редакційна рада
Ерстенюк Г.М. (м. Івано-Франківськ)
Вакалюк І.П. (м. Івано-Франківськ)
Купновицька І.Г. (м. Івано-Франківськ)
Мойсеєнко В.О. (м. Київ)
Міщук В.Г. (м. Івано-Франківськ)
Ожоган З.Р. (м. Івано-Франківськ)
Середюк Н.М. (м. Івано-Франківськ)
Скрипник І.М. (м. Івано-Франківськ)
Jan Szczegielniak (м. Ополе, Польща)