Індексація

Журнал "Терапевтика" індексується:

Журнал "Терапевтика" включений до:

  • Загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова»;
  • УРЖ «Джерело»