Особливості коливання рівня прозапальних цитокінів у хворих із генералізованим пародонтитом на тлі артеріальної гіпертензії

Додаткові файли

pdf

Ключові слова

генералізований пародонтит, артеріальна гіпертензія, прозапальні цитокіни.

Як цитувати

Vivcharenko, T., & Rozhko, M. (2021). Особливості коливання рівня прозапальних цитокінів у хворих із генералізованим пародонтитом на тлі артеріальної гіпертензії. Терапевтика, 2(2), 40-44. https://doi.org/10.31793/2709-7404.2021.2-2.40

Анотація

Генералізований пародонтит досі залишається актуальною проблемою сучасної стоматології. Системні захворювання обтяжують перебіг генералізованого пародонтиту. Вивчення імунологічної ланки в патогенетичних особливостях перебігу захворювання та вибір найбільш дієвого методу лікування є важливим у лікуванні генералізованого пародонтиту. Мета роботи. Визначення рівня прозапальних цитокінів сироватки крові в пацієнтів із генералізованим пародонтитом при соматичній патологїі та встановлення ефективності запропонованої схеми лікування. Матеріали та методи. Проведено обстеження, діагностика та лікування 100 хворих на хронічний генералізований пародонтит (70 хворих із хронічним генералізованим пародонтитом ІІ ступеня та артеріальною гіпертензією ІІ стадії, 30 пацієнтів — із хронічним генералізованим пародонтитом без артеріальної гіпертензії, і 17 здорових осіб для групи контролю). Хворі були розподілені залежно від лікування, яке було застосовано. Результати. На ефективність запропонованої терапії вказує зменшення інтенсивності запалення за даними кількості прозапальних цитокінів (IL‑1β, IL‑6, TNF-α). Запальний процес у хворих із генералізованим пародонтитом та артеріальною гіпертензією був вираженіший порівняно з пацієнтами з генералізованим пародонтитом за даними величин прозапальних цитокінів. Висновки. Після проведеного лікування, порівнявши результати двох схем лікування, ми дійшли висновку, що у хворих із соматичною патологією лікування генералізованого пародонтиту потребує включення додаткових лікарських препаратів із метою патогенетичної терапії, що дозволяє отримати кращі результати порівняно із загальноприйнятими методами лікування.

https://doi.org/10.31793/2709-7404.2021.2-2.40

Посилання

Галиуллина ЭФ. Новые подходы к этиологии заболеваний пародонта в свете современной концепции их патогенеза / ЭФ Галиуллина. Пародонтология. 2017;22,2(83):21-24.

Глазунова ОА, Фесенко ДВ, Шнайдер СА. Ефективність комплексного лікування пародонта у хворих на ревматоїдний артрит. Вісник стоматології. 2019;3(33):8-23.

Денега ІС, Ріпецька ОР, Гриновець ВС, Гриновець ІС. Альтернативний підхід у місцевому лікуванні хворих на хронічний генералізований пародонтит. Експериментальна та клінічна стоматологія. 2017;1:3-10.

Дімітрова АГ. Обгрунтування комплексного лікування в залежності від інтенсивності деструктивних процесів у тканинах пародонта. Пародонтология. 2018;2:9-31.

Кречина ЕК. Современный подход к оценке показателей микрогемодинамики в тканях пародонта / ЕК Кречина, ТН Смирнова. Стоматология. 2017;1:28-32.

Мащенко ИС. Клинико-патогенетическое обоснование использования Вобензима в комплексном лечении генерализованного пародонтита / ИС Мащенко, ТА Кучеренко. Клиническая медицина. 2018;2:111-118.

Савєльєва НМ. Імунологічні аспекти генералізованого пародонтиту / НМ Савєльєва, ІІ Соколова, СІ Герман, ТВ Томіліна. Вісник наукових досліджень. 2018;2:110-115.

Микитенко АО. Патогенетичне обґрунтування ефективності мультипробіотикотерапії у хворих на хронічний генералізований пародонтит: дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. наук: спец. 14.03.04 «Патологічна фізіологія» / АО Микитенко. Суми, 2015:23-24.

Різник ЮБ. Обгрунтування корекції дисфункції ендотелію судин пародонту в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит: дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / ЮБ Різник. Львів, 2016:29-33.

Тытюк СЮ. Состояние местного иммунитета полости рта лиц, страдающих хроническими воспалительными заболеваниями кишечника / СЮ Тытюк, МЕ Малышев, АК Иорданишвили, АВ Васильев, ФА Карев. Кубанский научный медицинский вестник. 2015;4:131-135.

Application of interleukin‑1 genes and proteins to monitor the status of chronic periodontitis / L Hao, JL Li, Y Yue [et al.]. Int. J. Biol. Markers. 2013;28,1:92-99.

Toker H. Effect of periodontal treatment on IL‑1beta, IL‑1ra, and IL‑10 levels in gingival crevicular fluid in patients with aggressive periodontitis / Н Toker, О Poyraz, К Eren. J. Clin. Periodontol. 2008;35,6:507-513.

Yucel-Lindberg T. Inflammatory mediators in the pathogenesis of periodontitis / Т Yucel-Lindberg, Т Bеge. Expert Rev. Mol. Med. 2013;5:15-17.