Основні принципи профілактики стоматологічних захворювань
pdf

Ключові слова

профілактика стоматологічних захворювань, патогенна мікрофлора, мікроелементи.

Як цитувати

Popovych, Z., & Rozhko, M. (2021). Основні принципи профілактики стоматологічних захворювань. Терапевтика, 2(2), 35-39. https://doi.org/10.31793/2709-7404.2021.2-2.35

Анотація

Проблема стоматологічної захворюваності має велике медичне та соціальне значення. Спостерігається збільшення поширеності та інтенсивності патології твердих тканин зубів та пародонта в різних вікових груп населення, особливо серед дітей. Так, поширеність стоматологічних захворювань становить 83,6-95,3%, а у деяких місцевостях — до 99,5%. Мета роботи — огляд і систематизація літературних даних, присвячених питанням
профілактики стоматологічних захворювань. Висновок. Заходи, спрямовані на збереження стоматологічного здоров’я, мають бути тривалими, довгостроковими, і про це необхідно пам’ятати, плануючи програми гігієнічного навчання та виховання населення — складової частини системи комплексної профілактики стоматологічних захворювань.

https://doi.org/10.31793/2709-7404.2021.2-2.35
pdf

Посилання

Якубова ІІ. Впровадження схеми диспансеризації вагітних жінок у стоматолога — перший крок до збереження стоматологічного здоров’я матері і формування його у дитини. Новини стоматології. 2012;2:56-59.

Попович ЗБ, Рожко ММ, Безвушко ЕВ. Карієс та його ускладнення у дітей. Навч. посібн. 2020:236.

Савичук НО. Колонізаційна резистентність слизової оболонки порожнини рота (Ч. 1). Совр. стоматол. 2011;2:66-72.

Савичук НО. Колонізаційна резистентність слизової оболонки порожнини рота — учасні підходи до корекції (Ч. 2). Совр. стоматол. 2011;3:87-91.

Каськова ЛФ (ред.). Профілактика стоматологічних захворювань: підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. Х.: Факт, 2011:392.

Терапевтична стоматологія дитячого віку. Том 1: підруч. За ред. проф. ЛО Хоменко. К.: Книга плюс, 2014:432.

Терапевтична стоматологія дитячого віку. Том 2: підруч. За ред. проф. ЛО Хоменко. К.: Книга плюс, 2016:328.

Хоменко ЛО, Шматко ВІ, Остапок ОІ, Біденко НВ та співавт. Стоматологічна профілактика у дітей. Навч. посібн. 1993:190.

Слободяник М. Протимікробна резистентність: механізми формування, клініка та діагностика. Український медичний часопис. 2021. Доступно: https://www.umj.com.ua/article/204645/mikrobnij-biofilm-u-formuvanni-protimikrobnoyi-rezistentnosti

Левицкий АП, Волянский ЮЛ, Скидан КВ. Пробиотики и проблема дисбактериоза. Харків: ЄДЄНА, 2008:100.

Navia JM. Prevention of dental caries: Agents which increase tooth resistance to dental caries. Int. Dent. J. 1972;22:27-40.

Pathak MU, Shetty V, Kalra D. Trace Elements and Oral Health: A Systematic Review. Journal of Advanced Oral Research. 2015;7(2):12-20.

Bartols A, Walther W, Dörfer CE. First Evidence for Regeneration of the Periodontium to Mineral Trioxide Aggregate in Human Teeth. Journal of Endodontics. 2017;43(5):715-722.

Al-Jorrani MS, El-Sammarai SK. Concentrations of selected elements in permanent teeth and enamel among a group of adolescent girls in relation to severity of caries. J. Bagh Coll Dent. 2013;25:176-80.

Benghsheer HF, Hussein AS, Abu-Hassan MI. Salivary sodium and potassium in relation to dental caries in a Group of Multiracial School Children. J. Dent. 2013;3:307-13.

Plum LM, Rink L, Haase H. The essential toxin: Impact of zinc on human health. Int. J. Environ Res. Public Health. 2010;7:1342-65.

Rao KS, Anupama PM, Mahesh DG, Rao RV, Rautray TR, Venkateshwarulu P. Trace elemental analysis of dental caries in human teeth by external PIXE. Int. J. Appl. Biol. Pharm. Technol. 2010;1:68-78.

Hussein AS, Ghasheer HF, Ramli NM, Schroth RJ, Abu-Hassan MI. Salivary trace elements in relation to dental caries in a group of multi-ethnic schoolchildren in Shah Alam, Malaysia. Eur. J. Paediatr. Dent. 2013;14:113-8.

Rahmani M, Ghorchi V, Rezaei F, Vaisi-Raygani A. Evaluation of total antioxidant capacity of saliva in high school students. Glob. J. Health Sci. 2015; 8:89-94. https://doi.org/10.5539/gjhs.v8n4p89

Buczko P, Zalewska A, Szarmach I. Saliva and oxidative stress in oral cavity and in some systemic disorders. J. Physiol. Pharmacol. 2015;66:3-9.