Електроміографічна характеристика жувальних м’язів при ортопедичному лікуванні пацієнтів незнімними конструкціями з діоксиду циркону
pdf

Ключові слова

електроміографія, оклюзійні поверхні, діоксид циркону.

Як цитувати

Biben, A., & Ozhogan, Z. (2021). Електроміографічна характеристика жувальних м’язів при ортопедичному лікуванні пацієнтів незнімними конструкціями з діоксиду циркону. Терапевтика, 2(3), 9-12. вилучено із https://terapevtyka.com.ua/index.php/journal/article/view/41

Анотація

Мета. Електроміографічна характеристика змін міостатичних рефлексів m. masseter та m. temporalis при застосуванні в ортопедичному лікуванні естетичних коронок із повною анатомією жувальної поверхні з діоксиду циркону. Матеріали та методи. Нами було проведено вивчення функціонального стану m. masseter та m. temporalis в осіб піддослідних груп із метою визначення ступеня реактивності й характеристики потенційного впливу зниження кількості оклюзійних контактів у досліджуваних пацієнтів. Обстеження біоелектричної активності жувальних м’язів
проводилося на електроміографічному комплексі «Нейро-ЭМГ-Микро». Стан м’язів вивчали в стані відносного фізіологічного спокою. Пацієнтів було поділено на 3 групи. У процесі ортопедичного лікування їм було встановлено незнімні коронки на моляри нижньої та верхньої щелеп. До першої групи увійшло 16 пацієнтів із металопластмасовими коронками на зубах-антагоністах. До другої групи — 15 пацієнтів із металокерамічними коронками на зубах-антагоністах. До третьої групи — 14 пацієнтів із коронками на основі діоксиду циркону на зубах-антагоністах.
Контрольна група (17 пацієнтів) — це особи з інтактними зубними рядами без супутньої соматичної та стоматологічної патології. Обстеження проводили через 1, 3 та 6 місяців після лікування. Висновки. Цифрова точність виготовлення конструкцій на основі діоксиду циркону та висока стійкість до стирання дозволяють отримати стабільну, стійку, функціональну оклюзію, що підтверджується вищими показниками ЕМГ жувальної групи м’язів порівняно з показниками інших груп.

pdf

Посилання

Біда ОВ. Патологічні зміни оклюзії, обумовлені частковою втратою зубів, ускладненою зубощелепними деформаціями. Вісник стоматології. 2016;4:34-37.

Костишин АБ. Електроміографія в українській ортопедичній стоматології: досягнення проблеми перспективи. Архів клінічної медицини. 2011;2:17.

Костишин АБ, Рожко ММ, Пелехан ЛІ. Показники графіків поверхневих електроміограм при виконанні жувальної проби у пацієнтів зі зниженою висотою прикусу в ранні терміни після тимчасового ортопедичного лікування. Галицький лікарський вісник. 2015; 23 число 2:35-38.

Шуклін ВА. Взаємозв’язок між показниками жувальної проби та оклюзійними співвідношеннями, відновленими незнімними конструкціями. Современная стоматология. 2012;1:77-83.

Сивовол СИ. Окклюзия зубов и жевательная эффективность. Стоматолог инфо. 2016;11:12.