Том 2 № 3 (2021): Терапевтика
Терапевтика

Засновники: Івано-Франківський національний медичний університет, ТОВ «Видавничий дім Медкнига»

DOI:

ISSN 2786-5878 (Online), 2709-7404 (Print)

Періодичність: 4 рази на рік

Головний редактор: Вірстюк Н.Г., д.мед.н., професор, лікар вищої категорії, член Європейської асоціації з вивчення печінки

Заступник головного редактора: Дземан М.І., лікар-терапевт вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №24479-14419Р від 06.07.2020 року