Інфаркт міокарда: клініка, діагностика, лікування (лекція)
pdf

Ключові слова

інфаркт міокарда, ЕКГ-діагностика, реперфузійна терапія, ускладнення.

Як цитувати

Zaremba, Y. K. (2021). Інфаркт міокарда: клініка, діагностика, лікування (лекція). Терапевтика, 2(3), 51-62. вилучено із https://terapevtyka.com.ua/index.php/journal/article/view/48

Анотація

Стаття присвячена основним принципам ведення хворих з інфарктом міокарда. Мета роботи — висвітлити та проаналізувати головні принципи діагностики та лікування інфаркту міокарда. Основну увагу приділено сучасним критеріям діагностики інфаркту міокарда: динаміці лабораторних показників, зміні ЕКГ на різних його стадіях, топічній діагностиці. Висвітлено стратегії вибору реперфузійної терапії, рекомендації щодо проведення тромболітичної терапії та особливості її застосування. Розглянуто можливі ускладнення інфаркту міокарда. Вчасно діагностований інфаркт міокарда та проведене ефективне лікування покращує перебіг захворювання, знижує смертність і ризик розвитку ускладнень.

pdf

Посилання

Орлов ВН. Руководство по электрокардиографии. М.: МИА, 2003:526.

Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST. Укр. кард. журнал. 2017. Додаток 3.

ACCF/AHA Guideline for the Management of ST Elevation Myocardial Infarction. A Report of the American College of cardiology Foundation. American Heart Association Task Force on Practice Guidelines Circulation. 2013;127:362-465.