Спадкоємність традицій Київської школи внутрішньої медицини (частина 1)
pdf

Ключові слова

Київська школа внутрішньої медицини, клінічне викладання, Ф.С. Цицурін, В.М. Іванов.

Як цитувати

Dzeman, I. (2021). Спадкоємність традицій Київської школи внутрішньої медицини (частина 1). Терапевтика, 2(3), 63-69. вилучено із https://terapevtyka.com.ua/index.php/journal/article/view/49

Анотація

У статті відстежено захоплюючу історію становлення та спадкоємності традицій Київської школи терапевтів. У першій частині висвітлено заснування клінічного викладання внутрішньої медицини на медичному факультеті Університету святого Володимира Ф.С. Цицуріним і продовження закладених ним педагогічних практик на кафедрах внутрішньої медицини Київського медичного інституту та терапевтичній клініці В.М. Іванова.

pdf

Посилання

Свінціцький АС. Феномен академічної школи Вадима Миколайовича Іванова [Текст] / АС. Свінціцький, МІ. Дземан, ГВ. Шило. К. : Товариство «Знання» України, 2009;179. — ISBN 978-966-618-260-2

Дземан ІМ. Від Євангелічної до Республіканської: cтолітній шлях становлення та розвитку рідної «лікарні водників» професора А.П. Пелещука/ ІМ. Дземан // Практикуючий лікар. 2013;3:131-135.

Дземан МІ. Цицурін Федір Степанович: погляд крізь сторіччя (дискурс про спадкоємність традицій клінічної медицини до 200-річного ювілею Родоначальника Київської школи терапевтів) / МІ. Дземан. К.: Медкнига, 2015:228. (Серія «Класики медицини»). — ISBN 978-966-1597-25-8

Владимирский-Буданов МФ. История Императорского Университета св. Владимира [Текст] / МФ. Владимирский-Буданов. К.: Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1884;1:674.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета св. Владимира (1834-1884) [Текст] / Сост. под ред. ВС. Иконников. К.: Тип. Ун-та Св. Владимира, 1884:860.

Цыцуринъ Ѳ. Вступленіе въ курсъ частной терапіи, семіотики и клиники внутреннихъ болѢзней [Текст] / Ѳ. Цыцуринъ. Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенiя. 1845, ч. XLV, отдѣленіе ІІ:130-168.

Цицурін ФС. Вступ до курсу приватної терапії, семіотики та клініки внутрішніх захворювань (гармонізований варіант, адаптовано М. Дземаном та А. Гладуном) [Текст] / ФС. Цицурін. Практикуючий лікар. 2014;2:13-25.

Макаренко ИМ. Биографический словарь заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицинского института (1841-1991) [Текст] / ИМ. Макаренко, ИМ. Полякова. К.: Здоровья, 1991:160.

Дземан МІ. Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання в Університеті Святого Володимира (частина 1) / МІ. Дземан. Практикуючий лікар. 2016;5(2):60-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2016_5_2_12.

Дземан МІ. Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 2) / МІ. Дземан. Практикуючий лікар. 2016;5(3):99-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2016_5_3_21

Дземан МІ. Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 3: професор Ф.Ф. Мерінг) / МІ. Дземан. Практикуючий лікар. 2016;5(4):70-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2016_5_4_14

Дземан МІ. Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 4: професор Ю.-Ф.І. Мацон) / МІ. Дземан. Практикуючий лікар. 2017;6(1):63-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2017_6_1_11.

Дземан МІ. Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 5: професор В.Т. Покровський) / МІ. Дземан. Практикуючий лікар. 2017;6(3):66-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2017_6_3_12.

Дземан М. Визначний уродженець Корсунщини — професор-інтерніст Карл Генріхович Трітшель [Текст] / Михайло Дземан, Степенькіна Парасковія. Корсунський часопис. 2020;38:51-58.

Бурчинский ГИ, Пелещук АП, Ревуцкий ЕЛ. Вадим Николаевич Иванов (к 80-летию со дня рождения) [Текст] / ГИ Бурчинский, АП Пелещук, ЕЛ Ревуцкий // Врачебное дело. 1972;7:1-5.

Ревуцький ЄЛ. Іванов В.М. [Текст] / ЄЛ Ревуцький, АП Пелещук. К.: Здоров’я, серія «Видатні Вітчизняні вчені медики»,1974:54.

Иванов ВН. Избранные труды [Текст] / ВН Иванов. К.: Наукова думка, 1965:335.

Пелещук АП. Розвиток вчення про рефлюксну хворобу в терапевтичній клініці ім.академіка В.М.Іванова [Текст] / АП. Пелещук, АС. Свінціцький, МІ. Дземан, ГВ. Шило // Український медичний часопис. 2003;3:50-53.