Досвід клінічного застосування L-орнітину-L-аспартату при лікуванні неалкогольної жирової дистрофії печінки
pdf

Ключові слова

НАЖДП, цукровий діабет, L-орнітин-L-аспартат, Гепатокс.

Як цитувати

Brechko, A. (2021). Досвід клінічного застосування L-орнітину-L-аспартату при лікуванні неалкогольної жирової дистрофії печінки. Терапевтика, 2(3), 70-74. вилучено із https://terapevtyka.com.ua/index.php/journal/article/view/50

Анотація

На сьогодні найпоширенішою хронічною хворобою печінки у світі є неалкогольна жирова дистрофія печінки (НАЖДП). НАЖДП є швидкопрогресуючим захворюванням серед населення західного світу, але, на жаль, немає успішної затвердженої фармакотерапії. Мета — дослідити ефективність застосування вітчизняного препарату Гепатокс у складі комплексної терапії НАЖДП у хворих на цукровий діабет. У дослідженні брало участь 40 хворих із НАЖДП в анамнезі із цукровим діабет 2-го типу. Використання препарату Гепатокс у комплексній терапії НАЖДП у дозі 10 г (2 ампули) протягом 10 днів щодня сприяло зниженню рівня білірубіну в крові на 22%, рівня АЛТ — на 62%, С-реактивного білка — на 46%, холестерину крові — на 21%, глюкози крові — на 36% від початкових показників.

pdf

Посилання

Bellentani S, Scaglioni F, Marino M, Bedogni G. Epidemiology of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Dig. Dis. 2010;28:155-161.

Roger F. Butterwortha, and Ali Canbayb. Hepatoprotection by L-Ornithine L-Aspartate in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Dig. Dis. 2018 Nov; 37(1):63-68.

Shibata M, Kihara Y, Taguchi M, Tashiro M, Otsuki M. Nonalcoholic fatty liver disease is a risk factor for type 2 diabetes in middle-aged Japanese men Diabetes Care. 2007 Nov;30(11):2940-4. Epub 2007.

Kyung-Soo Kim, Byung-Wan Lee, Nonalcoholic Fatty. Liver Disease and Diabetes: Part II: Treatment Diabetes. Metab. J. 2019 Apr; 43(2):127-143.

Townsend SA, Newsome PN. Review article: new treatments in non-alcoholic fatty liver disease. First published:04 July 2017 https://doi.org/10.1111/apt.14210

Уніфікований клинічний протокол первинної, вторинної медичної допомоги. Неалкогольний стеатогепатит. № 826. 2014.

Похилько СЮ. Застосування Л-орнітин Л-аспартат (Гепатокс) у клінічній практиці. Практикуючий лікар. 2018;3.

Инструкция к препарату Гепатокс. Точка входа https://tabletki.ua/uk/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81/

Черкашина ЕА, Петренко ЛВ, Евстигнеева АЮ. Неалкогольная жировая болезнь печени: патогенез, диагностика, лечение. Ульяновский медико-биологический журнал. 2014. https://cyberleninka.ru/article/n/nealkogolnaya-zhirovaya-bolezn-pecheni-patogenez-diagnostika-lechenie‑1

Juan Du, Yan-Yan Ma, Chao-Hui Yu, and You-Ming Li. Effects of pentoxifylline on nonalcoholic fatty liver disease: A meta-analysis. World J. Gastroenterol. 2014 Jan 14;20(2):569-577.

Бакулин ИГ, Сандлер ЮГ. Сахарный диабет и неалкогольныя жировая болезнь печени: грани сопряжения. Терапевтический архив. 2017;2.

Adams LA, Sanderson S, Lindor KD, Angulo P. The histological course of nonalcoholic fatty liver disease: a longitudinal study of 103 patients with sequential liver biopsies. Hepatol. 2005 Jan;42(1):132-8.

Prins GH and Olinga P. Potential implications of COVID-19 in non-alcoholic fatty liver disease. Liver Int. 2020 May 25.

EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non–alcoholic fatty liver disease.

Ramalho FS, Fernandez–Monteiro I, Rosello–Catafau J, Peralta C. Hepatic microcirculatory failure. Acta Cir. Bras. 2006;21:48–53.

Najmi AK, Pillai KK, Pal SN, Akhtar M, Aqil M, Sharma M. Effect of L–ornithine L–aspartate against thioacetamide–induced hepatic damage in rats. Ind. J. Pharmacol. 2010;42:384–387.