До 180-річчя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: засновник Київської школи внутрішньої медицини Федір Степанович Цицурін
pdf

Ключові слова

Цицурін Федір Степанович, перший професор-терапевт медичного факультету Імператорського Університету святого Володимира, Київська школа терапевтів.

Як цитувати

Dzeman, M. (2021). До 180-річчя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: засновник Київської школи внутрішньої медицини Федір Степанович Цицурін. Терапевтика, 2(2), 71-79. https://doi.org/10.31793/2709-7404.2021.2-2.71

Анотація

У роботі подано дані щодо постаті Цицуріна Федора Степановича — першого професора-терапевта медичного факультету Імператорського Університету святого Володимира в Києві. Федір Степанович був засновником першої кафедри терапії, заклав традиції викладання внутрішньої медицини в університеті, а відповідно і наріжний камінь у фундамент Київської школи терапевтів.

https://doi.org/10.31793/2709-7404.2021.2-2.71
pdf

Посилання

Цыцурин, Федор Степанович. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб:1890-1907.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св. Владимира (1834-1884) / сост. ВС Иконников. Киев: Тип. Императорского ун-та св. Владимира, 1884:728-732. — 860 с.

ЦИЦУРІН Федір Степанович (1814-1895) — лікар. Особові архівні фонди інституту рукописус. Путівник / ОС Онищенко (відповідальний редактор), OС Боляк, СО Булатова, ТІ Воронкова та інші. Київ: НАН України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Інститут рукопису. 2002:268-269. — 758 с. ISBN966-02-2569-5

Цицурін Федір Степанович. Декани медичного факультету Університету Св. Володимира (Національного медичного університету імені О.О. Богомольця) 1841-1919: Біографічні нариси та бібліографія / ВГ Коляденко, ЯВ Цехмістер, ОП Яворовський, ІМ Полякова / за ред. ВФ Москаленка. К.: ВД «Авіцена», 2011:27-34. — 152 с.

Дземан МІ. Федір Степанович Цицурін: погляд крізь сторіччя (дискурс про спадкоємність традицій клінічної медицини до 200-річного ювілею Родоначальника Київської школи терапевтів). — 2-е видання, виправлене. — К.: Видавничий дім Медкнига, 2021. — 228 с. — (Серія «Класики медицини») ISBN 978-966-1597-25-8 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://medknyha.com.ua/fedir-stepanovych-tsytsurin-pohliad-kriz-storichchia/

Енциклопедія українознавства / Гол. ред. проф. д-р. Володимир Кубійович. Париж — Нью-Йорк: Молоде життя, 1984;10:3684.

Бородулин ВИ. Факультетская терапевтическая клиника университета Св. Владимира: формирование Киевского научного центра отечественной терапии. Сообщение 1. Основание клиники. Ее первый профессор — Ф.С. Цыцурин (1844-1857 гг.) [Текст] / ВИ Бородулин. Пробл. соц. гигиены и история медицины. 1997;2:50-53.

Терапевтическая факультетская клиника. Записка проф. Ф.Ф. Меринга // В кн.: Историко-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях Университета Св. Владимира (1834-1884) / Под ред. ВС Иконникова. К.: Типография Имп. университета Св. Владимира, 1884:164-166. — 416 с.

Списокъ дворянъ Кіевской губерніи. Изданіе Кіевского Дворянскаго Депутатскаго Собранія. Типографія 1-й Кіевской Артели Печатного Дѣла, Трехсвятительская, 5. 1906:293.

Ф.С. Цыцурин: биография. Столетие военного министерства. 1802-1902. Восточная война 1853-56 гг. Очерк развития и деятельности военно-медицинского ведомства в царствования Императоров Александра II, Александра III и Николая II. СПб: Тип. М.О. Вольф, 1911:137-139. — 564 с.

Список гражданским чинам первых трёх классов. Исправлен по 1-е октября 1894 года. СПб, 1894:80-81.

Шендеровський В. Засновник першої кафедри терапії. Нехай не гасне світ науки. Книга четверта. К.: ВД «Простір», 2017:188-194.

Улiаш, ПБ. Вплив польсько-українських зв’язків на розвиток вищої медичної освіти і наук в Польщі та Україні до початку ХХ століття [Текст]: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.02.04 / Пшемислав Богдан Улiаш; Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. К., 2010:23.

Тимошик Микола. Село: У 2-х т. Т. 1: Зійти з безпам’ятства / Передм. С Колесника. К.: Ярославів Вал, 2017:145, 352, 353. — 420 c. ISBN978-617-605-008-7

Лісовий В.М. Видатний вихованець Харківського університету / В.М. Лісовий, Ж.М. Перцева, М.І. Дземан. — В кн.: Вірні клятві Гіппократа: розповіді про тих, хто є взірцем для прийдешніх поколінь лікарів / за ред. В.М. Лісового, В.А. Капустника, Ж.М. Перцевої; укладачі: Ж.М. Перцева, І.В. Киричок, О.В. Семененко; Харківський національний медичний університет. — Харків : ХНМУ, 2020. — 624 с. — С. 198-201.

Деньер АИ. Альбом фотографических портретов августейших особ и лиц, известных в России. СПб., 1865. Тетрадь № 9. Сентябрь.