Варіабельність серцевого ритму в постінфарктних хворих із серцевою недостатністю
pdf

Ключові слова

інфаркт міокарда, хронічна серцева недостатність, варіабельність серцевого ритму.

Як цитувати

Denina, R., Seredyuk, N., Vakalyuk, I., Baryla, G., Wanjura, Y., Vanjura, I., Zvonar, P., & Volynskyi, D. (2021). Варіабельність серцевого ритму в постінфарктних хворих із серцевою недостатністю. Терапевтика, 2(3), 27-33. вилучено із https://terapevtyka.com.ua/index.php/journal/article/view/44

Анотація

Дослідження варіабельності ритму серця (ВРС) — один із найбільш надійних методів для прогнозу тривалості життя пацієнтів після перенесеного ІМ із серцевою недостатністю. Динаміка показників ВРС при добовому моніторуванні ЕКГ дозволяє спрогнозувати підвищений ризик раптової смерті, шлуночкові аритмії, частоту серцевих скорочень (ЧСС), ішемію міокарда та зміни інтервалу Q-T. Мета роботи — встановити особливості ВСР у пацієнтів із повторними інфарктами міокарда і серцевою недостатністю. Матеріали та методи. Обстежено 160 хворих із гострим повторним інфарктом міокарда та СН ІІ-ІІІ ФК. Дослідження варіабельності серцевого ритму проводили за 5-хвилинною реєстрацією за допомогою системи «Кардіолаб» виробництва фірми «ХАИ-МЕДИКА» (м. Харків, Україна). Результати та обговорення. Аналіз ВСР в обстежених пацієнтів залежно від кількості перенесених ІМ в анамнезі показав, що на момент госпіталізації спостерігається зниження вегетативного тонусу з переважанням симпатичної нервової системи. Зокрема, співвідношення LF/HF становило (1,65±0,2) ум. од. у хворих основної групи з повторним ІМ (2,45±0,9) ум. од. (p<0,0001), а третинним — (3,5±0,25) ум. од. (p<0,0001). Щодо ВСР, залежно від стадії СН, то SDNN однаково утримується у хворих із СН II та III стадій. Показник LF/HF залишався у хворих обох стадій ХСН підвищеним, що свідчить про перевагу симпатичних впливів на серце. Показник LF/HF був стабільно підвищеним при тривалості ХСН >6 років (2,89±0,18) ум. од. в основній групі (р<0,001) проти (1,65±0,2) ум. од. у здорових осіб. Типи діастолічної дисфункції істотно не впливали на ВСР. Висновки. Отже, згідно з аналізом показників варіабельності серцевого ритму, у всіх пацієнтів із повторними ІМ та СН, незалежно від кількості перенесених ІМ, стадії, тривалості СН та типу дисфункції лівого шлуночка, переважали симпатичні впливи на серце. Усі запропоновані схеми лікування приводили до достовірного покращення загальної ВСР, про що свідчить тенденція до зниження LF/HF.

pdf

Посилання

Abildstrom SZ, Jensen BT, Agner E et al. BEAT Study Group. Heart rate versus heart rate variability in risk prediction after myocardial infarction J. Cardiovasc. Electrophysiology. 2003;14:168-173.

Агєєв ФТ, Арутюнов ГП, Глезер МГ. Національні рекомендації ВНТК та ТССН з діагностики та лікування ХСН (третій перегляд). Серцева недостатність.2010;11(1):52-78.

Воронков ЛГ, Луцак ОО, Бабич ПМ. Предиктори якості життя у хворих із хронічною серцевою недостатністю. Український медичний часопис. 2011;3(83):24-28.

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. European Heart Journal. 2021;42(36):3599-3726. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368

Індика С, Ягенський А, Духневич Л. Варіабельність серцевого ритму у хворих після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації. Молода спортивна наука України. 2011;3(2):36-142.

Кияк ЮГ, Барнетт ОЮ. Ремоделювання, гібернація і апоптоз кардіоміоцитів при артеріальній гіпертензії та інфаркті як предиктор серцевої недостатності. Ліки України. 2011;2(6):27-34.

Boskovic A, Belada N, Knezevic B. Prognostic value of heart rate variability in post-infarction patients. Vojnosanit. Pregl. 2014;71:925-930.

Brinza C, Floria M, Covic A, Burlacu A. Measuring Heart Rate Variability in Patients Admitted with ST-Elevation Myocardial Infarction for the Prediction of Subsequent Cardiovascular Events: A Systematic Review. Medicina. 2021;57:1021. https://doi.org/10.3390/medicina57101021

Chakrovortty S, Khan M, Kundu S, Barua S, Dutta B, Uddin M, Islam AKMM, Ullah M, Majumder A. Correlation of heart rate variability and 24-hour mean heart rate with TIMI risk score in acute ST-segment elevation myocardial infarction. Cardiovasc. J. 2012;4:8-12.

Collet JP, Thiele H, Barbato E. et al. 2020 ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur. Heart J. 2021;42:1289-1367.

Compostella L, Lakusic N, Compostella C, Truong LVS, Iliceto S, Bellotto F. Does heart rate variability correlate with long-term prognosis in myocardial infarction patients treated by early revascularization? World J. Cardiol. 2017; 9:27-38.

Ibanez B, James S, Agewall S, Antunes MJ et al. Prognostic value of heart rate variability in patients with coronary artery disease in the current treatment era. PLoS ONE. 2021;16: e0254107.

Nowbar AN, Gitto M, Howard JP, Francis DP, Al-Lamee R. Mortality from ischemic heart disease. Circulation Cardiovasc.Qual. Outcomes. 2019;12: e005375.

Yoshida Y, Furukawa Y, Ogasawara H, Yuda E, Hayano J. Longer lying position causes lower LF/HF of heart rate variability during ambulatory monitoring. In Proceedings of the 2016 IEEE5th Global Conference on Consumer Electronics, Kyoto, Japan, 11-14 October 2016; pp. 1-2.

Лісун ЮБ, Углев ЄІ. Варіабельність серцевого ритму, використання та методи аналізу. Pain, Anaesthesia & Intensive Care. 2020;4(93):83-89. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(93).2020.220693